DVD Коити Иноуи - Основы Айкидо Ёсинкан


-

Обучающее видео от Коити Иноуи главы организации "Айкидо Сейвакан" обладателя 9-го дана Айкидо Ёсинкан.

Состав видео:

 • Aikido & Riai
 • Timing
 • Balance
 • Shuchu Ryoku (Concentrated power)
 • Kokyu Ryoku (Breath power)
 • Ichi Tai ta
 • En undo (Circular motion)
  • Kamae (stance)
  • Sotai Kamae (2 person)
  • Koshi ni gokui ari
  • Kihon Dosa (Basics)
  • Seiza
  • Ukemi
  • Uchi te
  • Tsuki (strike)
 • Tai sabaki BasicsKihon waza (Basic techniques) by Chida
  • Katatemochi shihonage 1
  • Katatemochi shihonage 2
  • Shomenuchi ikkajo osae 1
  • Shomenuchi ikkajo osae 2
  • Katatemochi nikajo osae 1
  • Katatemochi nikajo osae 1
  • Shomenuchi sankajo osae 1
  • Shomenuchi sankajo osae 2
  • Katatemochi sokumen iriminage 1
  • Yokomenuchi sokumen iriminage 2
  • Shomenuchi yonkajo osae 1
  • Muneuchi hijishime 2
  • Shomenuchi kotegaeshi 2
  • Ryotemochi tenchinage 1
  • Suwariwaza ryotemochi kokyoho 1 
  • Язык: Japanese

Оплатить заказ:Copyright © Chiryukan тел. +7 925-720-64-20